sanpham

Thông tin cơ bản Air-x

Hoạt chất chính của AIR-X là Simethicone.

Có 4 sản phẩm chính:

  • AIR-X (hương vị bạc hà): Viên nén chứa Simethicone 80 mg giúp giảm đầy hơi và chướng bụng sau ăn
  • AIR-X tab. Hương vị cam: Viên nén chứa Simethicone 80 mg giúp giảm đầy hơi và chướng bụng sau khi ăn
  • AIR-X 120: Viên nén nhai chứa Simethicone 120 mg giúp giảm đầy hơi và chướng bụng sau ăn

AIR-X DROPS (Hương dâu) Hỗn dịch chứa Simethicone 40 mg/ 0,6 ml Hỗ trợ giảm ọc sữa ở trẻ nhỏ do đầy hơi

Author Info

system

Không có bình luận

Comments are closed.